حضور مستمر در میان صاحبان مشاغل و مدیران رسانه های گوناگون به تجربه های فراوان در حوزه های تبلیغات و بازاریابی انجامید و هم اکنون با کوله باری از آموخته ها و مهارتهای اثربخش در خدمت هموطنان محترم و عزیز خود بوده و به عنوان مدرس، سخنران و مشاور بازاریابی، فروش، ارتباطات،مدیریت و تبلیغات مشغول به فعالیت می باشد.ایشان با اندوخته ها و تجربه های فراوان خود از گرداگرد این جهان پهناور مصصم است تا به همراه شما یاران و دوستداران دانش، اندیشه های نیک و نو را برای رسیدن به موفقیت و آرامش در لحظه به لحظه زندگی تجربه و به معرض اجرا گذارد و از آفریدگار هستی آگاهی، شادی، آرامش و سلامتی را برای تمام موجودات هستی خواستار است.

 

مشاوره کسب وکار در یزد